Awas Penipuan Berkedok Undian Umrah dari Telkomsel

Ini adalah sebuah pengalaman buruk yang saya alami sendiri, sengaja saya bagikan disini untuk bersama-sama kita ambil hikmahnya demi kebaikan besama.

Pada tanggal 05 September 2009 –lebih kurang 1 bulan yang lalu- saya menerima sebuah SMS dari telkomsel dengan format sebagai berikut :

Ikutilah program seleksi umroh, dptkn 20 pasang paket UMROH atau 200 ponsel Quran. Ketik SU<spasi>REG, kirim ke 2345 tarif Rp. 350/SMS.

Karena  kebetulan pada waktu itu saya sedang dalam penantian dan belum memiliki kegiatan, maka iseng – iseng saya daftar  dengan format : SU REG dan saya kirimkan kenomor 2345, selang beberapa waktu kemudian saya mendapatkan SMS konfirmasi yang berbunyi :

Anda terdaftar dalam seleksi SELEKSI UMROH, silahkan jawab 100 soal melalui SMS yang akan kami kirim. Ketik SU<spasi>A/B/C kirim ke 2345.

Setelah itu satu demi satu pertanyaan saya terima dan saya jawab, dan 100 soal ini tidak habis saya jawab dalam satu hari dan ternyata masih berlanjut hingga hari berikutnya, hingga saya menyelasaikannya semua soal dalam 2 hari, selesai menjawab semuanya iseng – iseng saya ketik semua soal dari awal sampai akhir  sebagai mana tertulis dibawah ini :

 1. Orang yang mensekutukan Allah : a. musyrik b. munafik c. murtad
 2. Mendahulukan umrah kemudian mengerjakan ibadah haji, haji dengan dengan cara a. Ifrad b. Tamatuh c. Tawadu
 3. Nabi Muhammad SAW mempunyai tiga gelar yaitu a.Pathonah,amanah,sidiq b. fatonah, waliyyi, kahfi c.amanah, walhi, sufi
 4. Yang bergelar Israel adalah a. Nabi Isa b. Nabi Yaqub c. Nabi Nuh
 5. Surat al hujarat diturunkan dimadinah, maka digolongkan surat a. Makiyyah b. Madaniyyah c. Maliyah
 6. Setelah rosul wafat, pimpinan umat islam dilanjutkan khulafaurrasyidin, artinya a. orang yang gagah dan berani b.Pemimpin yang mendapat petunjuk c.Org yang dipercaya
 7. Su’udzon (prasangka buruk) kepada orang lain termasuk a.Berdosa b.Tidak apa2 c. Diperbolehkan
 8. Orang kafir tidak memahami ayat al Quran meski mendengar, karena a. Hatinya ditutup oleh Allah b. Tidak faham apa yang dimaksud c.Tidak dpt membaca
 9. Air sedikit terkena najis disebut air a.mutanajjis b.ustamal c.suci
 10. Darussalam merupakan salah satu sebutan untuk a.Surga b.Malaikat c.Neraka
 11. Hari disaat manusia dibangkitkan dari alam kubur setelah hari kiamat disebut a.Yaumul Baas b.Mahssyar c.Barzakh
 12. Kehebatan teknologi bangsa Aad adalah a.membangun kota di tepi pantai b.membangun kota didalam gunung c.membangun kota didalam hutan
 13. Diantara berkah bulan ramadhan adalah a.Malaikat memohonkan ampunan utk yg berpuasa stiap siang malam b. malaikat selalu taat kpd Allah c. Badan sehat
 14. Saudara Musa yang juga diangkat menjadi nabi bernama a.Harun b.Haman c.Hasan
 15. Anak Abu Bakar yang bergelar dza nithugain yang punya dua ikat pinggang adalah a.Asma bin Abu Bakar b.Aisyah binti Abu Bakar c. Aminah binti Abu Bakar
 16. Yang bukan termasuk asmaul husna a. Al Hazn b.Al Aziz c. Al Ghoffar
 17. Surat yang tidak dimulai dengan bismillah adalah surat ? a. At Taubah b.Al Anbiya c.Al Imran
 18. Yang merupakan lawan dari kesyirikan adalah a.Tauhid b.Munafik c.Murtad
 19. Bila terlambat membayar zakat fithrah sampai selesai sholat Iedul fithri, maka zakat fithrah berubah menjadi a.Shodaqoh b.Zakat Maal c. Zakat
 20. Pada usia berapa Rosulullah sallallohu alaihi wa Sallam ditinggal mati oleh bapaknya a.6 Bulan dalam kandungan b. 6 bulan setelah lahir c.7 bulan
 21. Apa gelar nabi Muhammad SAW pada usia muda, sehingga ia begitu dipercaya oleh penduduk mekkah a.As Sidik b.Al Amin c. Al. Imran
 22. Dalam Al Qur’an ayah Nabi Ibrahim bernama a. Azar b. Taroh c. Thalut
 23. Kota tempat nabi Ibrahim dilahirkan adalah a.Kanaan b.Madinah c.Mekkah
 24. Besarnya zakat fithrah yaitu berupa beras bernilai : a. 1,5 liter b.2,5 liter c.3,5 liter
 25. Siapa ayah nabi Ismail a. Nabi Isa b. Nabi Yaqub c. Nabi Ibrahim
 26. Peperangan pertama yang terjadi pada masa Rasulullah adalah a.Perang Hunain b.Perang Badar c. Perang Uhud
 27. Syirik taat adalah a. Mentaati sesuatu yang mengajak bermaksiat kepada Allah b.Berhala c.Bersemedi
 28. Palestina saat ini dijajah oleh bangsa a.Melayu b.Yahudi c.Arab
 29. Tanggal berapa pula Rasulullah bertahan nuts di gua hira itu a. 5 agustus 610 b.6 agustus 610 Masehi c.7 Agustus 610 Masehi
 30. Siapakah nama anak yang ketiga dari Abdul Muthallib itu a.Abu Thalib b. Abdullah c.Ahmad
 31. Yasin merupakan surat keberapa dalam Al Quran a.24 b.26 c.36
 32. Ujian yang dialami oleh sebagian besar nabi dan rosul adalah a.Didustakan dan dianaiya b.Disanjung dan dijamu c.Tidak dihiraukan
 33. Bila kita menolong agama Allah niscaya Dia akan menolong dan meneguhkanmu, itu janji Allah bagi orang-orang yang a.Mukmin b.Kafir c.Musyrik
 34. Najis yang dimaafkan disebut najis a.mafu b. mukhoffafah c.Mugholladloh
 35. Berikut adalah paman Nabi Muhammad SAW yaitu a.Abu Thalib b.Abdul Muthallib c. Abu Bhakar As Shidiq
 36. Pada bulan Ramadhan bagi kaum muslimin wajib bayar zakat yang disebut a.Zakat Profesi b.Zakat Fitrah c.Zakat Maal
 37. Marah dalam bahasa Arab disebut a.Hasad b.Hasut c.Ghodhob
 38. Apa yang didapat Nabi Muhammad Saw setelah ayahnya meninggal a.beberapa ekor unta b.beberapa ekor sapi c.beberapa ekor kambing
 39. Orang yang berjuang dijalan Allah a. Mujahid b. Fisabilillah c.Muhajirin
 40. Surat at taubah disebut juga surat a.Al Fatihah b.Al Baraah c.Al Kafirun
 41. Barang siapa yang perutnya diisi dengan barang haram maka shalatnya tidak diterima selama ? a.25 hari b. 7 hari c. 40 hari
 42. Astaghfirullahaladzim, disebut lafadz a.Tahmid b. Tasbih c. Istighfar
 43. Karena nabi Ibrahim menghancurkan sembahan raja dan kaumnya, maka ia dilemparkan kedalam a. Api yang menyala b.laut c.Sungai
 44. Perang besar yang terjadi setelah perang badar adalah a.Perang Salib b. Perang Khandak c. Perang Uhud
 45. Petunjuk didapat karena a.Kehendak nabi b.Kehendak Allah c. Kehendak para wali
 46. Ilmu yang membahas tentang seluk beluk mengenai hadits disebut a.Mustholahul Hadits b. Asbabun Nuzul c.Tafsir
 47. Orang –orang yang menentang ajaran Allah a.Hizbussyaithon b.Hizbullah c.Karim
 48. Diantara yang disebut ahli al kitab adalah a. yahudi b.Hindu c.Mesir
 49. Kejadian luar biasa yang dapat dilakukan para nabi dan rosul a.karomah b.mukjizat c.musibah
 50. Berapa banyakkah jumlah anak Abdul Muthallib itu a.9 b.10 c.11
 51. Fasiq berarti a.Berbuat Kerusakan b.Berbuat keadilan c.Berbuat kebenaran
 52. Nabi yang menyertai Musa ketika berdakwah mengingatkan Firaun a.Hud b.Harun c.Hasnul
 53. Pada Usia berapakah Rosulullah membantu membawa barang dagangannya Khadijah a.15 b.10 c. 25 tahun
 54. Apa hukumnya jika seseorang diam dimasjid berhadas besar ? a.Makruh b.Sunnah c. Haeam
 55. Berapa jumlah bulan dalam hitungan tahun Hijriyyah a.13 bulan b. 11 Bulan c. 12Bulan
 56. Yg termasuk puasa ayyamul baidh ialah a.puasa 3 hari berurutan pada bulan hijriyah yaitu pada tanggal 13,14,15 hijriyyah b.puasa hari arafah c. puasa ramadhan
 57. Pada tanggal 9 Muharram disunnahkan puasa a. Azzuma b. Asyura c.Tasua
 58. Rosul Allah artinya a.Utusan Allah b.Utusan Nabi c.Utusan Malaikat
 59. Siapakah nama kakek dari Nabi Muhammad SAW a.Abu Thalib b.Abu Muthalib c.Abdullah
 60. Itikaf adalah a.berdiam dimasjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah b. menahan lisan dari perkataan buruk c.Berdoa terus menerus
 61. Mata air yang memancar dari batu yang dipukul nabi Musa berjumlah a. 10 mata air b.11 mata air c.12 mata air
 62. Pemerintahan Umar bin Abdul aziz hanya berjalan selama a.4,5 thun b.3,5 tahun c.2,5 tahun
 63. Ibunda Nabi Muhammad adalah a.Siti Aminah b.Siti Aisyah c.Jubaedah
 64. Muzizat Nabi Musa a.terbelahnya lautan b.buat Perahu c.berbica dengan hewan
 65. Siapa muazin pada masa Rosulullah a.Bilal b. Said bin Tsabit c.Mallaf
 66. Ada 3 Ikatan dalam Islam dan kaedah agama diantaranya adalah a.Itikaf b.Berdoa bersama-sama dengan para kiayi c.Shoum Ramadhan
 67. Orang yang tidak mengindahkan perintah Allah SWT disebut a.Pasik b.Rabbani c.Musyrik
 68. Perasaan rindu u/ berjumpa dengan bulan Ramadhan biasanya diucapkan dengan kata2: a.Ahlan wa sahlan ya Ramadhan b.Labbaik Allahumma Labbaik c.Assalamualaikum
 69. Sahabat Rasulullah SAW yang tidak setuju tawanan perang badar dibebaskan adalah a.Umar bin Khathab b.Umar bin Abdul Aziz c.Usman bin Affan
 70. Sahabat yang mendapat gelar Al Faruq a.Abu Bakar b.Umar Bin khottob c. usman bin Affan
 71. Siapakah nama pendeta yang mengatakan behwa Rosulullah dikatakan sebagai pemimpin seluruh alam a.Pendeta Pendeta Zahira b.Pendeta Bahira c.Pendeta Syiah
 72. Yg termasuk sunnah shoum Ramadhan ialah a.cepat-cepat berbuka ketika adzan maghrib b.memperlambat buka puasa sampai tarawih c.Berbuka dimasjid
 73. Surat pembuka dalam Al Qur’an adalah surat a.Al Fatihah b.AL Baqarah c.Al Ikhlas
 74. Orang-orang musyrik melihat mukjizat berpaling dan berkata sebagai a.Gaib b.Syair c.Sihir
 75. Penindasan Firaun kepada bani israil berupa a.perbudakan b.penjarahan c.pembunuhan
 76. Rasul yang pertama kali yang mendawahkan tentang tauhid dan menentang kesyirikan adalah a.Nabi Adam b.Nabi Nuh c.Nabi Isa
 77. Kaum Muslimin yang menyambut kedatangan nabi Muhammad SAW ketika hijrah a.Muhajirin b.Anshar c.Hijriyah
 78. Al Fatihah artinya a.Kemenangan b.Kemuliaan c.Keberanian
 79. Perintah berbuat baik kepada ibu bapak a.Sunnah b.Makruh c.Wajib
 80. Yang maha suci yang memberikan arti dari a. al Malik b.Al Taubah c.Al Quddus
 81. An Najm, artinya a.Bulan b.Bintang c.Matahari
 82. Sebelum berjumpa dengan bulan Ramadhan, Rasulullah selalu terbiasa a.Berkurban b. Berpuasa dibulan syaban c.Bersilaturahmi
 83. Sesembahan yang batil diakhirata akan a.melindungi b.menolong c. Memusuhi
 84. Kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan selain air susu ibu sendiri, termasuk najis a.Mugholladzoh b.Mukhaffafah c.Mutawassitoh
 85. Nabi siapa yang ayahnya menyembah berhala? a. Ibrahim b.Sulaiman c.Isa
 86. Ayat yang pertama kali turun a. Al Baqorah ayat 1-5 b.Al Alaq ayat 1-5 c. at Taubah ayat 1-10
 87. Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah setelah kematian a.Sulaiman bin Abdul Malik b. Sualiman bin Abdul Jabbar c. Sulaiman bin Abdullah
 88. Berumur berapakah kadijah pada saat ingin menikah dengan Rosulullah SAW a. 30 Tahun b.20 Tahun c.40 Tahun
 89. Yang termasuk kategori ibadah lisan adalah a.Tawakal b.Dzikir c.Tawadu
 90. Pencetus penyembahan anak sapi di zaman Musa adalah a. Samurah b.Samiry c.Srinity
 91. Yang termasuk ulul Azmi kecuali ? a.Musa b.Daud c.Harun
 92. Surat yang menjelaskan sungai di Surga adalah a.Al Kautsar b. At Takasur c. At Taubah
 93. Umat Islam percaya bahwa Allah mampu untuk membangkitkan orang yang sudah mati a.Tidak Mungkin b.salah c. Benar
 94. Siapakah yang mendampingi Rosulullah ketika kaum musyrikin ingin membunuhnya a.Usman bin Affan b.Abu Bakar As Shidiq c.Umar bin Khottob
 95. Air Kencing dan kotoran termasuk najis a.Mugholladoh b.mutawassithoh c.Mukhoffafah
 96. Doa mohon ampun adam dan hawa diawali dengan a. Rabbana zhalamna anfusana b.Rabbana atina fiddunya hasanah c.Rabbana wakina ajabannar
 97. Pada usia berapakah Nabi Muhammad SAW pada waktu terjadinya perang antar suku Quraisy dna kainanah a.12 b. 15 c. 13tahun
 98. Shoum Ramadhan wajib dilakukan jika ? a. Sudah ada hilal Ramadhan baik dengan rukyat atau hisab b. blm ada hilal, krn bln syaban sdh berpuasa c. sdh dtg bln Syawal
 99. Surat An Najm digolongkan surat – surat a. Madaniyyah b.Makiyyah c.Maliyah

100.Puasa apakah yang didenda karena melanggar haji a. Nodran b. Haffarat c.Ramadhan.

 

Pada waktu mengetik saya tidak berfikiran untuk memposting tulisan ini waktu itu saya hanya ingin melancarkan typing saya, dan filenya ternyata masih tersimpan hingga saat ini, dan tiba – tiba saya terfikir untuk mempostingnya dengan harapan bisa bermanfaat buat kita semua terutama buat pihak telkomsel karena hingga saat ini saya belum menerima berita tindak lanjutnya, saya sudah tidak memikirkannya lagi apalagi tentang pulsa yang tersedot kira-kira Rp. 30.000,00 karena kebetulan pulsa yang saya pakai waktu itu hadiah dari seorang wali murid yang saya ajar, saya hanya berharap dengan terpakainya pulsa itu untuk kegiatan ini Allah bisa menggantinya dengan yang lebih baik.

Sebelum mengakhiri tulisan ini saya ingin mecnoba mengomentari kuis diatas, jika kita baca secara seksama soal-soal yang ada dalam kuis diatas memang islami dan mencakup semua bidang mulai dari aqidah, fiqih, dan tarikh al Islam, walaupun semuanya masih bersifat mendasar artinya biasanya materi – materi seperti ini diberikan kepada anak – anak diniyyah, yang saya sesalkan jika memang ini semua bertujuan sebagai sebuah penipuan berkedok kuis mengapa harus menggunakan materi-materi yang seperti ini, karena sudah jelas namanya penipuan sangat dilarang dalam Islam apa lagi menggunakan ajaran-ajaran Islam untuk menipu, semoga Allah mengampuni dosa dan membukakan pintu hati para pelakunya, Amin.

Dan terakhir saya meminta maaf jika dalam posting ini menggunakan nama telkomsel karena memang SMS pertama yang saya terima berlabelkan telkomsel, saya tidak berniat merusak nama baik telkomsel karena sampai saat ini saya juga masih setia dengan telkomsel, hehehe.. hanya harapan saya telkomsel bisa lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan sehingga para fansnya tidak tertipu lagi apapun alasannya……

Tanks,

Lumb@2 Putih

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s